Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học xác định hệ thống phải làm gì, hình dung được ở một mức độ nhất định các chức năng của hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.