Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định' cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, các loại tài liệu, đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu khả thi, tài liệu yêu cầu, danh sách rủi ro, kế hoạch ban đầu, đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.