Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm' cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.