Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm' cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và đặc tính phần mềm, các qui trình phát triển phần mềm, dự án phần mềm và quản trị dự án phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.