• Bài giảng Quản Lý Tài chính công (cao học) - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Bài giảng Quản Lý Tài chính công (cao học) - PGS.TS. Trần Văn Giao

  Bài giảng Quản Lý Tài chính công dùng cho đối tượng cao học hành chính gồm 3 chương, trình bày lý luận chung về tài chính công và quản lý tài chính công, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự.

   66 p apd 25/04/2015 1019 4

 • Bài giảng môn học Kinh tế vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế - PGS.TS. Trang Thị Tuyết

  Bài giảng môn học Kinh tế vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế - PGS.TS. Trang Thị Tuyết

  Bài giảng môn học Kinh tế vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế gồm 2 phần. Phần 1 trình bày một số vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản. Phần 2 trình bày trạng thái cân bằng trên các thị trường. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   87 p apd 25/04/2015 467 1

 • Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế

  Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế

  Minh bạch tài khóa - Tác động của việc chi tiêu và đánh thuế có nội dung trình bày khái niệm minh bạch tài khóa, vai trò của minh bạch tài khóa, các chuẩn mực minh bạch tài khóa, tiêu chuẩn của sáng kiến kinh tế mở và các nội dung khác.

   4 p apd 29/12/2014 403 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình nâng cao) - Viện Phát triển Quốc tế học

  Bài giảng Nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình nâng cao) - Viện Phát triển Quốc tế học

  Bài giảng Nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình nâng cao) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: hệ thống văn bản luật, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong việc tư vấn, cung cấp hàng hóa và xây lắp. Tài liệu hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   121 p apd 05/11/2014 984 4

 • Bài giảng Luật đấu thầu - ThS. Nguyễn Quang Huấn

  Bài giảng Luật đấu thầu - ThS. Nguyễn Quang Huấn

  Để có thể hiểu biết hơn về đấu thầu nhất là những quy định của nhà nước trong việc thực thi đấu thầu mời các bạn tham khảo Bài giảng Luật đấu thầu do ThS. Nguyễn Quang Huấn biên soạn. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới đấu thầu.

   45 p apd 05/11/2014 794 4

 • Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - PGS.TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - PGS.TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu nhằm trình bày các căn cứ để quản lý chi phí. Nội dung hợp đồng thi công đã ký kết, thị trường XD nơi xây dựng công trình, các quy định của nhà nước liên quan đến quản lý hợp đồng XD, chi phí đầu tư XD, pháp luật về XD.

   17 p apd 05/11/2014 440 1

 • Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế nêu các nhà thầu phải chuẩn bị một gói thầu gồm 2 túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ căn cứu theo tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu.

   24 p apd 05/11/2014 424 1

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục

  Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục

  Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục trình bày cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục về: Vai trò của giáo dục, về mục đích giáo dục, đặc điểm nhà trường Việt Nam, về phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, lòng nhân ái cho học sinh, tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   52 p apd 03/11/2014 464 1

 • Bài giảng Triết học (cao học): Chương I - PGS.TS. Phạm Công Nhất

  Bài giảng Triết học (cao học): Chương I - PGS.TS. Phạm Công Nhất

  Bài giảng Triết học (cao học): Chương I - Khái luận về triết học và lịch sử triết học có nội dung trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu của triết học; vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với khoa học cụ thể và đối với tư duy lý luận và các nội dung khác.

   14 p apd 03/11/2014 597 2

 • Chế độ pháp lý về công ty cổ phần - TS Châu Quốc An

  Chế độ pháp lý về công ty cổ phần - TS Châu Quốc An

  Bài giảng trình bày các khái niệm, đặc điểm về công ty cổ phần, cổ đông, địa vị pháp lý cảu công ty cổ phần. Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi..

   92 p apd 03/11/2014 397 1

 • Bài giảng Luật trong quản lý công - PGS.TS. Lê Thiên Hương

  Bài giảng Luật trong quản lý công - PGS.TS. Lê Thiên Hương

  Bài giảng Luật trong quản lý công của PGS.TS. Lê Thiên Hương trình bày với 6 chuyên đề như: lý luận về pháp luật trong quản lý công, pháp luật về địa vị pháp lý của các chủ đề trong quản lý công.

   115 p apd 03/11/2014 1506 2

 • Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Trần Huỳnh Thanh Nghị

  Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Trần Huỳnh Thanh Nghị

  Bài giảng Luật kinh tế do ThS. Trần Huỳnh Thanh Nghị biên soạn trình bày về sơ lược luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp thay thế, giải quyết xung đột luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành, đặc điểm của doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp doanh...

   329 p apd 03/11/2014 833 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số