• Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày những nội dung như: mục tiêu lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, mối liên hệ giữa quyết định tài trợ dài hạn và ngắn hạn

   32 p apd 03/11/2014 70 1

 • Bài giảng môn Thẩm định tín dụng - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Thẩm định tín dụng - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Môn học thẩm định tín dụng gồm 6 chương sau đây. Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng, chương 2: Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng, chương 3: Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, chương 4: Thẩm đỊnh phương án kinh doanh và dự án đầu tư, chương 5: Thẩm đỊnh tài sản bảo đảm, chương 6: Lập tờ trình thẩm định tín dụng.

   197 p apd 03/11/2014 2534 2

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 1) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 1) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo gồm các nội dung: dự báo thô, trung bình giản đơn, trung bình di động đơn kép,san mũ giản đơn, san mũ Holt, San mũ Winter, phân tách chuỗi thời gian, phần mềm ForecastX/Crystal Ball.

   54 p apd 03/11/2014 105 3

 • Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 nhằm giới thiệu phương pháp luận Box-Jenkins, mô hình AR(p), mô hình MA(q) Mô hình ARMA(p,q) Mô hình ARIMA(p,d,q) Mô hình SARIMA, và các ví dụ minh họa.

   33 p apd 03/11/2014 230 2

 • Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 nhằm giới thiệu mô hình ARCH, kiểm định ảnh hưởng ARCH, mô hình GARCH, mô hình GARCH-M... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   42 p apd 03/11/2014 88 2

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo gồm các nội dung: dự báo là gì? Tại sao phải dự báo? Ai cần dự báo? Phương pháp luận của dự báo. Quy trình thực hiện dự báo. Các tiêu chí đánh giá dự báo.

   66 p apd 03/11/2014 212 3

 • Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Nội dung của Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm trình bày về khái niệm FDI, lý thuyết FDI, tác động tích cực, tác động tiêu cực. Hình thức của FDI gồm tiền mặt, trái phiếu, nhà máy, trang thiết bị và các yếu tố SX khác như kỹ năng quản lý, công nghệ và bí quyết SX–KD – FDI thường là các cách kết hợp các...

   47 p apd 03/11/2014 98 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV: Vũ Văn Trung thực hiện. Bài giảng gồm 6 chương, trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM.

   92 p apd 03/11/2014 128 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Sau khi học xong chương 2 Dữ liệu kinh tế vĩ mô nằm trong bài giảng Kinh tế vĩ mô sinh viên hiểu được ý nghĩa và phương pháp đo lường các chỉ số thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng nhất. Tổng sản phẩm nội địa - Gross Domestic Product (GDP). Chỉ số giá tiêu dùng - The Consumer Price Index (CPI).

   60 p apd 03/11/2014 233 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - N. Gregory Mankiw

  Chương 5 Nền kinh tế mở nằm trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các đông nhất thức của nền kinh tế mở, mô hình nền kinh tế mở nhỏ, điều gì xác định nền kinh tế “nhỏ”. Cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái được quyết định như thế nào, các chính sách tác động đến cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái như thế nào.

   59 p apd 03/11/2014 246 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - N. Gregory Mankiw

  Trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối trình bày về cái gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế. Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào, tổng thu nhập phân phối như thế nào.

   73 p apd 03/11/2014 126 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - N. Gregory Mankiw

  Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 1 Khoa học kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các vấn đề nhà kinh tế học vĩ mô nghiên cứu, các công cụ nhà kinh tế học vĩ mô sử dụng. Một số khái niệm quan trọng trong phân tích vĩ mô.

   31 p apd 03/11/2014 235 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số