• Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1 - Chủ biên: Nguyễn Đình Trí

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1 - Chủ biên: Nguyễn Đình Trí

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1 do Nguyễn Đình Trí biên soạn có nội dung trình bày về tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   273 p apd 31/10/2014 1173 4

 • Ebook Bài tập toán cao cấp: Tập 2 (Phép tính giải tích một biến số) - Nguyễn Đình Trí (chủ biên)

  Ebook Bài tập toán cao cấp: Tập 2 (Phép tính giải tích một biến số) - Nguyễn Đình Trí (chủ biên)

  Quyển bài tập này trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển Toán học cao cấp tập 2 - phép tính giải tích một biến số của tác giả Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh. Một số bài tập khác đã được bổ sung vào. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗ hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao.

   272 p apd 31/10/2014 375 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số