• Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Lê Huỳnh Mai

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Lê Huỳnh Mai

  Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS. Lê Huỳnh Mai gồm có 7 chương, sẽ giúp các bạn tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế, ngoại thương với phát triển kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung môn học.

   287 p apd 03/11/2014 69 3

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - TS. Phan Thị Nhiệm

  Bài giảng Kinh tế phát triển - TS. Phan Thị Nhiệm

  Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm những lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.

   102 p apd 03/11/2014 120 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Mục tiêu của bài giảng Kinh tế phát triển nhằm giúp các bạn phân biệt kinh tế học truyền thống, kinh tế chính trị và kinh tế phát triển và kinh tế phát triển nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong sự kết hợp với các vấn đề xã hội như thế nào.

   87 p apd 03/11/2014 104 2

 • Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày những nội dung như: mục tiêu lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, mối liên hệ giữa quyết định tài trợ dài hạn và ngắn hạn

   32 p apd 03/11/2014 65 1

 • Bài giảng môn Thẩm định tín dụng - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Thẩm định tín dụng - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Môn học thẩm định tín dụng gồm 6 chương sau đây. Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng, chương 2: Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng, chương 3: Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, chương 4: Thẩm đỊnh phương án kinh doanh và dự án đầu tư, chương 5: Thẩm đỊnh tài sản bảo đảm, chương 6: Lập tờ trình thẩm định tín dụng.

   197 p apd 03/11/2014 2319 2

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 1) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 1) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo gồm các nội dung: dự báo thô, trung bình giản đơn, trung bình di động đơn kép,san mũ giản đơn, san mũ Holt, San mũ Winter, phân tách chuỗi thời gian, phần mềm ForecastX/Crystal Ball.

   54 p apd 03/11/2014 102 3

 • Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 1 nhằm giới thiệu phương pháp luận Box-Jenkins, mô hình AR(p), mô hình MA(q) Mô hình ARMA(p,q) Mô hình ARIMA(p,d,q) Mô hình SARIMA, và các ví dụ minh họa.

   33 p apd 03/11/2014 211 2

 • Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 - Phùng Thanh Bình

  Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu: Phần 2 nhằm giới thiệu mô hình ARCH, kiểm định ảnh hưởng ARCH, mô hình GARCH, mô hình GARCH-M... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   42 p apd 03/11/2014 82 2

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo (Phần 2) - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo gồm các nội dung: dự báo là gì? Tại sao phải dự báo? Ai cần dự báo? Phương pháp luận của dự báo. Quy trình thực hiện dự báo. Các tiêu chí đánh giá dự báo.

   66 p apd 03/11/2014 181 3

 • Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Nguyễn Hoàng Bảo

  Nội dung của Bài giảng Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm trình bày về khái niệm FDI, lý thuyết FDI, tác động tích cực, tác động tiêu cực. Hình thức của FDI gồm tiền mặt, trái phiếu, nhà máy, trang thiết bị và các yếu tố SX khác như kỹ năng quản lý, công nghệ và bí quyết SX–KD – FDI thường là các cách kết hợp các...

   47 p apd 03/11/2014 94 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - GV: Vũ Văn Trung

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV: Vũ Văn Trung thực hiện. Bài giảng gồm 6 chương, trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM.

   92 p apd 03/11/2014 122 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - N. Gregory Mankiw

  Sau khi học xong chương 2 Dữ liệu kinh tế vĩ mô nằm trong bài giảng Kinh tế vĩ mô sinh viên hiểu được ý nghĩa và phương pháp đo lường các chỉ số thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng nhất. Tổng sản phẩm nội địa - Gross Domestic Product (GDP). Chỉ số giá tiêu dùng - The Consumer Price Index (CPI).

   60 p apd 03/11/2014 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số